Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Gældende forretningsbetingelser for Hobro Marine – Kamas (Herefter benævnt Kamas)

Ethvert salg fra Kamas ApS sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Før køb er kunden ansvarlig for at have læst og accepteret disse betingelser.

(salg til private er omfattet købelovens regler for forbrugerkøb hvor disse er ufravigelige) Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

Bestilling og ordre

På www.kamas.dk/webshop kan du bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte Kamas aps på tlf. 98651257 eller kamas@kamas.dk. Når vi modtager din ordre, sender vi en e-mail, som bekræfter at vi har modtaget din ordre. Ordrer skal godkendes i vores system og vil evt. Kunne annulleres af Kamas ApS. Betalingen for køb vil først blive trukket når ordren er godkendt og varen afsendes.

Priser

Alle priser er i webshop inkl. Moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.

Leveringstid

Varer købt på www.kamas.dk/webshop vil blive forsøgt leveret indenfor 2 – 5 arbejdsdage.

Fragtomkostninger

Omkostningerne varierer alt efter forsendelsestype og varens vægt

Ændring af salgsvilkår,

For køb af varer gælder omtalte salgs- og leveringsbetingelser. Dog med forbehold for fejl og ændringer, herunder priser.

Betalingsmetoder

Hos www.kamas.dk/webshop kan du betale med dankort. Brug af betalingskort er uden ekstra gebyr.

Returnering / ombytning

Du har som privatperson jf. Loven 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Ved køb af produkter er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Det indbetalte beløb inkl. Forsendelsesomkostninger tilbagebetales.

Skaffevarer tages normalt ikke retur. Accepteres returnering af Kamas beregnes et returgebyr på 25% af købsprisen, dog minimum 200 DKK.

Sådan returnerer du et produkt

Før returnering af varen skal du kontakte kamas aps for yderligere aftale omkring returneringen. Herunder hvilken konto refunderingen skal foretages til.

Reklamationsret

Alle produkter som er købt hos kamas aps af privatpersoner er naturligvis omfattet af gældende dansk købelov. Gem derfor din faktura som evt. Bilag. Købeloven giver 2 års reklamationsret på alle produkter, gældende fra modtagelsesdato. (for erhvervskunder er reklamationsretten dog 12 måneder) efter leveringen af varerne. Den 2 årige reklamationsret omfatter ikke forbrugsvarer, herunder sikringer, papirvarer, batterier mm. Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kun anvendes til det af køber tiltænkte formål.

Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til sælger inden for købelovens rammer.

Brugte varer: uden særlig aftale påført kontrakten/faktura yder sælger ingen garanti på brugte varer for erhvervskunder. Privatkunder er omfattet af købeloven. Leverandøren indestår ikke for skjulte fejl og mangler. Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Sælger har desuden ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er betalt til sælger. Sælger forbeholder sig retten til at forlange varen indleveret på sælgers værksted til reparation med fragt for købers regning. Det er købers pligt at påvise evt. “mangelfuld reparation” og sælgers ret at forsøge fejlen afhjulpet på eget værksted op til 3 gange jf. gældende regler.

 

Ansvar

Motorer, både og andre maskiner eller udstyr der indleveres til service eller reparation, skal være forsikret mod brand, tyveri og hærværk af egen forsikring.

Hvis ovennævnte hændelser indtræder er det kundens egne forsikringer der skal dække.

Kamas – Hobro Marine er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra firmaets side, eller andre personers side, for hvem firmaet har ansvar. Efter aflevering til kunden er Kamas ikke ansvarlig for skade.

Kamas har ikke erstatningspligt for nogen skade, herunder skade, der tilføres det indleverede materiel eller dets tilbehør eller genstande, medmindre det kan godtgøres, at sådanne skade skyldes fejl eller fejlbedømmelser, som kan tilegnes Kamas som uagtsomme eller forsætlige.

Ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af kamas´ eller kamas´s leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser kamas´s mulighed for at levere. Kamas har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Kamas er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual. Som registreret hos kamas har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kamas via e-mail kamas@kamas.dk

For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Kamas aps
Lupinvej 4
9500 hobro
Tlf. 98651257
Email: kamas@kamas.dk